sagostenar

Berätta en saga med en påse full av sagostenar. Börja med startstenen som är formad som en pratbubbla. Dra sedan en sten ur påsen och lägg på bordet. Släpp loss din fantasi och låt den flöda runt stenen. Bygg vidare på din saga med sten efter sten.


En saga till! Blanda stenarna i påsen och börja om. Varje saga blir annorlunda beroende på vilken ordningen stenarna plockas och vem som berättar sagan.


Alla stenar är hanmålade av Catarina Schlager.

Påsarna är sydda av Bitte Carlsson.Ej lämplig för barn under 3 år. Kan innehålla mindre stenar.Sagostenarna kan just nu köpas på Liljevalchs konsthall i Stockholm, på Astrid Lindgrens Näs, hos Kreativt Bord i Klagshamn, samt i vår webshopBerätta en saga...


Tema på sagostenspåsarnaHavet / the Sea


Skogen / the Forrest#sagostenar     #storystones


Sagostenar


Story stones

Storytelling with a bag full of story stones. Start with the stone with the speech bubble. Pull the next stone out of the bag and place it after the speech bubble. Unleash your imagination and let it flow freely around the stone. Then you build on your story, stone after stone.


Tell a new story! Mix the stones in the bag and start all over. Again each story becomes different depending on the order in which the stones are picked and who tells the story.


The stones are handpainted by Catarina Schlager.

Tha bags are made by Bitte Carlsson.Not suitable for children under 3 years, since it may contain smaller stones.


The story stones can be bought at Liljevalch in Stockholm, Astrid Lindgrens Näs in Småland, at Kreativt Bord in Klagshamn/Malmö and in our webshop. Tell a story...


Themes of the Story stone kitSweden / Sverige


Fantasy